Rinpa

  Rinpa jest kierunkiem w sztuce dekoracyjnej, głównie w malarstwie, rozwijającym się w okresie od XVII do XIX wieku. Współtwórcami kierunku rinpa byli Hon’ami Koetsu oraz Tawaraya Sotatsu. Tawaraya Sotatsu – właściwe nazwisko Nonomura (1576-1643), malarz japoński, współtwórca kierunku rinpa. Tawaraya umiejętnie kontrastował plamy koloru z czarnym tuszem. Unikał ostrych konturów i prostych linii. Jego obrazy charakteryzuje duża subtelność i dekoracyjność. Tawaraya często wykonywał sceny do dzieł literatury, m. in. namalował scenę rozdziału „Miotsukushi” z „Genji-monogatari”. Najsłynniejszym jego dziełem są parawany w klasztorze Sanboin w Kioto, które mają rangę skarbu narodowego. Parawany te zawierają scenki wykonane przy użyciu bogatych kolorów. Ogata Korin (1653-1716), malarz, ceramik, jeden z twórców kierunku rinpa. Ogata wypracował […]

Emaki

  Emaki – zwoje zawierające tekst z ilustracjami, długości kilku metrów. Emaki przedstawiały literacką prozę uzupełnioną ilustracjami. Ilustracje były wykonywane techniką tuszową. Większość zwojów powstała w oparciu o powieści historyczne i legendy. Tematem emaki były historie miłosne, wojny, religia, groteskowe zdarzenia. Emaki przywędrowały do Japonii z Chin w VI i VII wieku. Największy rozwój emaki przypada na X wiek. Wykształcił się wtedy rodzimy styl emaki. Powstało wiele zwojów o tematyce japońskiej. Do dziś zachowały się emaki pochodzące z XII wieku. Ogółem jest ich 112 i mają one rangę skarbów narodowych lub ważnych zabytków kultury. Jednym z najwybitniejszych emaki jest Genji-monogatari, przypisywany autorstwu Fujiwara-no Takayoshi. Został wykonany do powieści literackiej Murasaki […]