Japońska kultura gościnności

W Japonii istnieje głęboko-wrośnięta w serca kultura która pochodzi z sado (茶道) i polega na opiece nad gościem całym swoim sercem. Sado czyli „sposób rozumienia herbaty” to nie tylko ceremonia parzenia herbaty ale i każdy ruch i każda myśl skupiona na procesie. W sado osoba szykująca herbatę poświęca się temu aby była ona najlepsza i skupia się na swoim gościu, o to też chodzi w Omotenashi. Omotenashi czyli ta kultura gościnności wobec gościa i opiece nad nim to ważna część mentalności społeczeństwa japońskiego. W tym podejściu do innych chodzi o przyjazność i opiekę wobec drugiej osoby bardziej niż stawianie oczekiwań. Słuchając rozmów Japończyków zauważymy, że czasami kiedy my byśmy podziękowali za przysługę, Japończycy przeproszą. My jesteśmy wdzięczni, Japończycy przepraszają za kłopot.

Omotenashi można połączyć z brakiem kultury napiwków w Japonii. Kelner daje z sam z siebie to co potrafi i jest to już w cenie posiłku. Napiwki mogą być widziane wręcz za niegrzeczne. Nie tylko w restauracji poczujemy Omotenashi, przy każdym wejściu do sklepu usłyszymy przyjazne „irasshaimase”. W odpowiedzi wystarczy się uśmiechnąć albo kiwnąć głową, nie potrzebne jest odpowiedzenie tym samym entuzjazmem.

Kultura Omotenashi jest zauważalna wszędzie. Im bardziej podczas podróży i pobytów w Japonii otworzymy nasze serca tym więcej będziemy mogli sami doświadczyć.