50-ta rocznica niezwykłego stowarzyszenia

Stowarzyszenie Zagranicznych Żon Japończyków (ang. Association of Foreign Wives of Japanese) zostało założone w 1969 roku. Dwie amerykanki, po spotkaniu w Tokijskim Klubie Amerykańskim postanowiły spotykać się częściej, zwłaszcza że w tamtych czasach ani środki telekomunikacji nie były tak rozwinięte jak dziś, ani obcokrajowców w Japonii nie było tak wielu. Spotkanie rodaka, lub chociaż osoby posługującej się od urodzenia tym samym językiem – angielskim czy hiszpańskim – było wielkim przeżyciem.

Z względu na różnice kulturowe między społeczeństwem japońskim a społeczeństwami zachodnimi, zwłąszcza w zakresie roli kobiety w małżeństwie i strukturze społecznej, życie zagranicznych mężatek potrafi być szczególnie wymagające. Dlatego też od początku działalności stowarzyszenia jego celem była pomoc koleżankom w trudnych sytuacjach, udzielanie sobie wzajemnego wsparcia.

Beverly Nakamura

7 września 2019 roku Stowarzyszenie Zagranicznych Żon Japończyków obchodziło swoją pięćdziesiątą rocznicę powstania. Na dzień dzisiejszy organizacja liczy sobie około 500 członkiń. Na corocznych zjazdach organizowane są warsztaty z rozwoju osobistego, edukacji dzieci czy relacji w rodzinie. Jedną z organizatorek zjazdu była obchodząca niedawno swoją pięćdziesiątą rocznicę ślubu Beverly Nakamura – mająca swój udział w postawaniu stowarzyszenia w 1969 roku.

Źródła zdjęć: www.japantimes.co.jp, afwj.org