Historia Polski i Japonii – tabela od starożytności do XVI wieku

Co działo się w Japonii, gdy władzę sprawował Władysław I Łokietek, a jakie były nastroje w Polsce, kiedy w Japonii ustalono rządy wojskowe shogunatu? Dzięki poniższej tabeli będziecie mogli szybko i łatwo porównać dzieje historyczne Polski i Japonii w poszczególnych okresach.

Polska
Japonia
Rozwój kultury łużyckiej.B800 
A400 
B300Ryż zostaje wprowadzony do Japonii. Dalsze zjednoczenie kraju pod władzą dworu cesarskiego Yamato.
Początek osiedlania się Słowian.400-
600 
538Wprowadzenie buddyzmu,
574Narodziny księcia Shoutoku. Żył do 622 r. Był synem cesarza Youmei. W 593 r. władzę przejęła cesarzowa Suiko.
592Mianowanie Suiko cesarzową, pierwsza kobieta władająca krajem. Początek okresu Asuka (592-645).
600Pierwsi misjonarze japońscy wyruszają do Chin dynastii Sui.
Plemię Polan jednoczy kraj.600
-900
645Reformy Taika. Początek okresu Hakouhou (645-710).
701 Ustanowienie kodeksu ery Taihou.
710Przeniesienie stolicy do Heijou-kyo w Narze.
794Przeniesienie stolicy do Kioto – Heian-kyo.
858Yoshifusa Fujiwara przejmuje władzę. Początek rządów regencyjnych.
Chrzest Polski. Staje się krajem chrześcijańskim jak inne kraje Europy.966 
Zjednoczenie kraju pod rządami Bolesława I Chrobrego, koronowany na króla w 1025. Rozpoczął dynastię królewską Piastów.1000 
1086Rządy cesarza Shirakawy. Początek rządów insei 院政 (wpływ abdykowanych cesarzy na obecną władzę).
1159Zamieszki ery Heiji. Ród Minamoto traci władzę, złoty wiek rodu Taira.
1185Upadek rodu Taira.
1192Shogunat Kamakura. Pierwsze rządy wojskowe sprawowane przez Yoritomo Minamoto.
Rozbicie dzielnicowe Polski (1138-1320), najazdy mongolskie. Klęska wojsk polsko-niemieckich z Mongołami w bitwie pod Legnicą.1241 
Władysław I Łokietek Królem Polski, następnie jego syn Kazimierz III Wielki.13331333Cesarz Go-Daigo wraca do Kioto.
1336Go-Daigo przenosi się do Yoshino, dając początek dworowi południowemu. Ashikaga Takauji przejmuje Kioto i osadza tam na tronie cesarza Koumyou. Dają początek dworowi północnemu. Rozpoczęcie siogunatu epoki Muromachi (1336-1392).
Początek dynastii jagiellońskiej 1386-1572. Pod jej rzadami kraj rozkwita (“złoty wiek”). Rozwój kulturalny i ekonomiczny.1386 
1392Zjednoczenie dworu południowego i północnego przez Ashikagę Yoshimitsu, trzeciego shoguna.
Połaczone wojska polsko-litewskie pokonują wojska niemieckie w bitwie pod Grunwaldem.1410 
1467Wybuch wojny Ounin w Kioto, trwającej do 1477.
Kopernik wydaje swój traktat “O obrotach ciał niebieskich” w Norymberdze.1543 
Koniec dynastii jagiellońskiej. Wybór króla przez wolną elekcję.15731573Upadek shogunatu Muromachi.

 

zdjęcie: heianjidai.com

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *