Historia Polski i Japonii – tabela od XVI wieku do początku XX wieku

Druga część naszej porównawczo-historycznej tabeli dziejów Polski i Japonii. Zwróćcie szczególną uwagę na czas po stronie japońskiej po 1639 roku – Japonia ponad 200 lat przebywa w izolacji od innych krajów!
Polska
Japonia
1582 Śmierć Ody Nobunagi. Początek okresu świetności Toyotomi Hideyoshiego.
Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. 1596 
1600  Bitwa pod Sekigaharą.

1603 

Ustanowienie Edo-bakufu (rządy bakufu Tokugawów). Tokugawa Ieyasu ustanawia rządy bakufu w Edo (dzisiejsze Tokio).

1639 

Oficjalna izolacja kraju. Rząd Edo wydaje rozkaz całkowitej izolacji Japonii od kontaktów zewnętrznych.
Hetman Sobieski zostaje wybrany na króla Polski.  w 1683 stutysięczne wojsko Jana III Sobieskiego pokonuje Ottomanów pod Wiedniem. Wycofują się do Belgradu. 1674 
Stanisław Poniatowski, kochanek Katarzyny II przejmuje władze i zostaje królem Polski jako Stanisław II August. 1764 
Pierwszy rozbiór Polski między Prusami, Austrią i Rosją. 1772 
Ustanowienie konstytucji. 1791 
Drugi rozbiór Polski między Prusami i Rosją. 1793 
Trzeci rozbiór Polski. Kraj przestaje istnieć. 1795 
Napoleon ustanawia Księstwo Warszawskie i oddaje władzę nad nim  królowi saskiemu Fryderykowi Augustowi. Klęska wojsk napoleońskich z Rosją. 1807 
Narodziny Fryderyka Chopina. 1810 

W lipcu zaczynają się pojawiać pomysły powstania. Wybucha w listopadzie, trwa 9 miesięcy, jednak kończy się klęską. Narasta proces rusyfikacji. Polska staje się częścią Rosji.

1830 
17 października, w wieku 39 lat,  umiera Fryderyk Chopin. 1849 

1854

Otwarcie się Japonii. Podpisanie traktatu pokojowego, tzw. traktatu z Kanagawy ze Stanami Zjednoczonymi.
W styczniu wybucha powstanie przeciw Rosji. Po klęsce ruchy wyzwoleńcze zostają stłumione. 1863 
7 listopada przychodzi na świat Maria Curie. 1867

1867

Śmierć cesarza Kōmei. Przejęcie władzy przez cesarza Meiji.

1868

Koniec rządów shogunatu Edo.  Rozpoczęcie rządów Meiji. Zmiana nazwy miasta Edo na Tokyo.

1869

Przeniesienie stolicy Japonii z Kyoto do Tokyo.

1871

Zniesienie systemu han. Wprowadzenie prowincji ken. Upadek systemu feudalnego. Rozpoczęcie procesu centralizacji władzy.

1876

Rząd Meiji wprowadza zakaz mieczy. Wprowadzenie chitsuroku shobun, dzięki któremu klasa samurajska utraciła państwową pensję.
W Polsce powstaje pierwsza partia socjalistyczna (Partia „Proletariat”). 1882 

1912

Śmierć cesarza Meiji. Przejęcie władzy przez cesarza Taishō.
Deklaracja niepodległości 11 listopada. 1918 
Wojna polsko-bolszewicka. Klęska wojsk polskich. Bitwa warszawska przełomową bitwą w historii świata. 1920-1921 

1926

Śmierć cesarza Taishō. Przejęcie władzy przez cesarza Shōwa.

1937

Wybucha wojna chińsko-japońska. Trwa do 1945 r.
Najazd Niemiec na Polskę. Wybuch II wojny światowej. 1939 

1941

Wybuch wojny na Pacyfiku. Wybuch II wojny światowej. Atak na Pearl Harbor. Wojna między Japonią a Stanami Zjednoczonymi.
 Wybuch powstania warszawskiego. 1944 
Koniec II wojny światowej. 1945 1945 Koniec II wojny światowej.

 

źródło zdjęcia: gekiyaku.com