Celebracja po japońsku – wystawa sztuki w Kioto

Wystawa sztuki współczesnej „Celebration”, bo o niej mowa, miała miejsce w dniach 18 maja – 29 czerwca 2019. Projekt był pomysłem niewielkiego grona artystów, którzy w rocznicowy rok nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią, postanowili zacieśnić współpracę kulturową obu krajów.

Cykl wydarzeń otworzyła ceremonia w zamku Nijō (二条城), na której pojawił się między innymi wiceminister kultury Paweł Lewandowski.


Kolejne wydarzenia miały miejsce w Kyoto Art Center, ROHM Theatre i The Terminal KYOTO, a także w polskich miastach: w Poznaniu i Szczecinie. Organizacja festiwalu wymagała ścisłej współpracy artystów z obu krajów i wizyt w miejscach wystaw. Na przykład doradcą programowym w Szczecinie został prof. Akira Tatehata.

Źródła zdjęć: www.dzieje.pl, www.trafo.art