Jak napisać swoje imię po japońsku?

Uwierzcie nam na słowo, że jedną z rzeczy, które najczęściej słyszą od swoich znajomych osoby władające w jakimś stopniu pismem japońskim jest „napisz moje imię po japońsku”. Zainspirowało nas to do przygotowania listy imion polskich zapisanych japońskim pismem katakana. Istnieje również możliwość zapisania w znakach kanji, jednak dobór znaków powinien zależeć od charakteru właściciela imienia, co wiąże się z dużo większym nakładem pracy,  dlatego mamy nadzieję, że zrozumiecie, dlaczego pominęliśmy zapis znakami kanji.

Zapraszamy do sprawdzenia swojego imienia! (jeżeli nie odnajdziecie swojego – piszcie w komentarzach, a odpowiemy) 🙂

Katakana – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Drugim z nich jest hiragana. Każdemu znakowi katakana odpowiada znak hiragana. Używany najczęściej do zapisu słów i imion obcojęzycznych.

Rōmaji – to system zapisu języka japońskiego korzystający jedynie z liter alfabetu łacińskiego i stosuje się go głównie w materiałach dla cudzoziemców.

Polski — Katakana — Rōmaji

A

Ada — アダ — Ada
Adam — アダム — Adamu
Adrian — アドリャヌ — Adorianu
Agata — アガタ — Agata
Agnieszka — アグニェシカ — Aguniesika
Ala — アラ — Ara
Aleksander — アレクサンデル — Arekusanderu
Aleksandra — アレクサンドラ — Arekusandora
Alina — アリーナ — Ariina
Andrzej — アンジェイ — Andziei
Aneta — アネタ — Aneta
Angelika — アンジェリカ — Andzierika
Anita — アニタ — Anita
Anna — アンナ — Anna
Arek — アレク — Areku
Artur — アルトゥル — Aruturu

B

Barbara — バルバラ — Barubara
Bartosz — バルトッシュ — Barutossiu
Beata — ベアタ — Beata
Błażej — ブワジェイ — Buładziej
Bogusław — ボグスワフ — Bogusułafu
Bożena — ボジェナ — Bodziena

C

Cypis — ツィピッス — Cipissu
Cyprian — ツィプリャヌ — Ciupurianu
Czarek — チャレック — Ciarekku

D

Dagmara — ダグマラ — Dagumara
Damian — ダーミアン — Daamian
Daniel — ダニェル — Danieru
Danuta — ダヌタ — Danuta
Darek — ダレック — Darekku
Daria — ダリャ — Daria
Dawid — ダヴィッドゥ — Daviddo
Dominik — ドミニック — Dominikku
Dominika — ドミニカ — Dominika
Dorota — ドロタ — Dorota

E

Edyta — エディタ — Ediita
Ela — エラ — Era
Eliza — エリーザ — Eriidza
Elwira — エルヴィラ — Eruvira
Emilia — エミリア — Emiria
Ernest — エルネスト — Erunesuto
Eryk — エリック — Erikku
Ewa — エヴァ — Ewa
Ewelina — エヴェリナ — Ewerina

F

Filip — フィリップ — Firippu
Franciszek — フランチシェック — Furanciszekku
Franciszka — フランチシカ — Furancisika
Fryderyk — フリデリック — Furiderikku

G

Gabriel — ガブリェル — Gaburieru
Gabrysia — ガブリーシャ — Gaburiisia
Gosia — ゴシャ — Gosia
Grażyna — グラジーナ — Guradziina
Grzegorz — グジェーゴジ — Gudzieegodzi
Gustaw — グスタヴ — Gusutawu

H

Halina — ハリーナ — Hariina
Hanna — ハンナ — Hanna
Henryk — ヘンリック — Henrikku
Honorata — ホノラタ — Honorata
Hubert — フベルト — Huberuto

I

Ignacy — イグナチ — Igunaci
Igor — イゴル — Igoru
Irena — イレナ — Irena
Irmina — イルミナ — Irumina
Iwona — イウォナ — Iwona
Izabela — イザベーラ — Izabeera

J

Jacek — ジャツェック — Jatsekku
Jadwiga — ヤドゥヴィーガ — Jadowiiga
Jagoda — ヤゴダ — Jagoda
Jakub — ヤクッブ — Jakubbu
Jan — ヤン — Jan
Jarema — ヤレマ — Jarema
Jarosław — ヤロスウァフ — Jarosułafu
Jerzy — イェージ — Ieedzi
Joanna — ヨアンナ — Jooanna
Judyta — ユディータ — Judziita
Julia — ユリア — Juria
Julita — ユリータ — Juriita
Justyna — ユスティーナ — Justiina

K

Kaja — カヤ — Kaja
Kajetan — カイェタン — Kaietan
Kamil — カミール — Kamiiru
Kamila — カミーラ — Kamiira
Karina — カリナ — Karina
Karol — カロル — Karoru
Karolina — カロリーナ — Karoriina
Katarzyna — カタジーナ — Katadziina
Kinga — キンガ — Kinga
Klaudia — クラウヂア — Kuraudia
Konrad — コンラッド — Konraddo
Kornel — コルネル — Koruneru
Krystian — クリスティアン — Kuristian
Krystyna — クリスチナ — Kurisutina
Krzysztof — クシシュトフ — Kussitofu
Ksenia — クセニャ — Ksenia

L

Leonard — レオナルド — Reonarudo
Leszek — レシェク — Resieku
Lidia — リディア — Ridiia
Lucjan — ルツヤン — Rucian
Lucyna — ルチナ — Rucina
Łucja — ウーツヤ — Udzia
Łukasz — ウーカッシュ — Uukassiu

M

Maciej — マチェイ — Maciei
Magda — マグダ — Maguda
Maja — マヤ — Maja
Malwina — マルヴィナ — Maruwina
Małgorzata — マウゴジャータ — Maugodziaata
Marcel — マルツェル — Marutseru
Marcelina — マルツェリーナ — Marutseriina
Marcin — マルチン — Marucin
Marek — マレック — Marekku
Maria — マリャ — Maria
Marika — マリカ — Marika
Mariusz — マリウッシュ — Mariussiu
Marta — マルタ — Maruta
Martyna — マルチーナ — Marutiina
Marzena — マジェーナ — Madzieena
Mateusz — マテウシュ — Mateusiu
Michalina — ミハリーナ — Mihariina
Michał — ミハウ — Mihau
Miłosz — ミウォシュ — Miłosiu
Mirosława — ミロスウァヴァ — Mirosuława
Monika — モニカ — Monika

N

Natalia — ナタリャ — Nataria
Nina — ニナ — Nina
Noemi — ノエミ — Noemi
Norbert — ノルベルト — Noruberuto

O

Olaf — オラッフ — Oraffu
Olga — オルガ — Oruga
Olimpia — オリンピャ — Orinpia
Oriana — オリャナ — Orjana
Oskar — オスカル — Osukaru

P

Patrycja — パトリツヤ — Patorisia
Patryk — パトリック — Patorikku
Paulina — パウリーナ — Pauriina
Paweł — パヴェウ — Paweu
Piotr — ピョトル — Piotoru
Przemek — プシェメック — Pusiemekku
Przemysław — プジェミスウァフ — Pudziemisułafu

R

Radek — ラデック — Radekku
Rafał — ラファウ — Rafau
Regina — レギナ — Regina
Renata — レナタ — Renata
Robert — ロベルト — Roberuto
Roma — ロマ — Roma
Roman — ロマン — Roman
Róża — ルージャ — Ruudzia
Rudolf — フードルフ — Ruudorufu

S

Sabina — サビナ — Sabina
Sandra — サンドラ — Sandora
Sara — サラ — Sara
Sebastian — セバスティアン — Sebasutiaan
Sławomir — スウァヴォミル — Suławomiru
Stanisław — スタニスアッヴ — Sutanisuawu
Sylwia — シルヴィア — Siruwia
Szymon — シモン — Simon

T

Tamara — タマラ — Tamara
Tatiana — タティアナ — Tatiana
Teresa — テレサ — Teresa
Tomek — トメック — Tomekku

U

Urszula — ウルシューラ — Urusiuura

W

Wacław — ヴァツアッヴ — Watsuawwu
Wanda — ヴァンダ — Wanda
Weronika — ヴェロニカ — Weronika
Witold — ヴィトルド — Witorudo
Wojtek — ヴォイテック — Woitekku

Z

Zbyszek — ズビシェック — Dzubisziekku
Zenon — ゼノン — Dzenon
Zofia –ゾフィア — Dzofia
Zuzanna –ズザンナ — Dzuzanna