Grupa krwi ma znaczenie!

Podróżując czy żyjąc w Japonii często można dojść do dwojakich wniosków – różnice kulturowe sprawiają, że czasami kraj ten wydaje się nam wyjątkowo odległy albo, jeśli tylko skupimy się na tym, co nas łączy, szybko zauważymy, że koniec końców ludzie na całym świecie choćby radość czerpią z podobnych rzeczy.

Istnieje jednak pytanie, które w języku japońskim może nam się zdarzyć usłyszeć stanowczo częściej niż w języku polskim. Ba, może okazać się, że to, czym Polacy z reguły w życiu codziennym głowy sobie nie zaprzątają, dla niektórych Japończyków jest kwestią niezwykle istotną. Pytanie to dotyczy grupy krwi i po japońsku może brzmieć np.
血液型、何型?(Ketsuekigata, nangata?)
Oznacza to mniej więcej tyle co: Jaką masz grupę krwi?

Skąd jednak u Japończyków takie zainteresowanie tematem?

Musimy cofnąć się wstecz do początku lat 70 ubiegłego wieku. To wtedy japoński dziennikarz Furukawa Takeji napisał i opublikował książkę pt. Understanding Affinity by Blood Type, która szybko zyskała uznanie czytelników. W swojej publikacji sięgnął do badań z początków XX wieku, w których to między innymi doktor Kimata Hara sugerował istnienie zależność między grupą krwi a cechami osobowościowymi jej posiadacza. Musiało jednak minąć przeszło pół wieku, żeby teoria ta zyskała rozgłos.

Chociaż od publikacji książki Furukawy minęło już niemal pięćdziesiąt lat, wydaje się, że większość Japończyków przynajmniej słyszała o tym jakie zachowania przypisuje się posiadaczom konkretnych grup krwi. Większość Japończyków ma grupę krwi A, co zgodnie z wyżej wspomnianą publikacją łączy się z takimi cechami jak dobra organizacja pracy. Jednocześnie nierzadko posiadaczy grupy A nazywa się perfekcjonistami, którzy łatwo ulegają stresowi.

Osoby z grupą krwi B to z kolei przede wszystkim indywidualiści, którzy nie do końca potrafią pracować w grupie i często przypisuje im się także egoizm. Posiadaczy grupy krwi 0 wyróżniają natomiast cechy przywódcze. Są pewni siebie, prawdomówni, ale mają słomiany zapał, co niedobrze wpływa na ogrom projektów, których się podejmują. Osoby posiadające krew AB uważa się za nieprzewidywalne, ponieważ łączą w sobie cechy grupy krwi A i B, co w rezultacie sprawia, że przypisuje się im także częste wahania nastrojów.

W dzisiejszej Japonii spotkać się można z horoskopami dotyczącymi posiadaczy konkretnych grup krwi. Niekiedy wydawane są nawet książki opisujące jakimi zasadami ludzie z daną grupą krwi powinni kierować się w życiu. Nierzadko też np. w czasopismach dla kobiet albo w Internecie pojawiają się artykuły analizujące związki pomiędzy ludźmi o danych grupach krwi. Niezależnie więc od tego, na ile Japończycy rzeczywiście wierzą a tę zależność, jest to temat, który czy to w rozmowach, czy poprzez media, wciąż powraca.