Historia Polski i Japonii – tabela od starożytności do XVI wieku

Co działo się w Japonii, gdy władzę sprawował Władysław I Łokietek, a jakie były nastroje w Polsce, kiedy w Japonii ustalono rządy wojskowe shogunatu? Dzięki poniższej tabeli będziecie mogli szybko i łatwo porównać dzieje historyczne Polski i Japonii w poszczególnych okresach.

Polska
Japonia
Rozwój kultury łużyckiej. B800 
A400 
B300 Ryż zostaje wprowadzony do Japonii. Dalsze zjednoczenie kraju pod władzą dworu cesarskiego Yamato.
Początek osiedlania się Słowian. 400-
600 
538 Wprowadzenie buddyzmu,
574 Narodziny księcia Shoutoku. Żył do 622 r. Był synem cesarza Youmei. W 593 r. władzę przejęła cesarzowa Suiko.
592 Mianowanie Suiko cesarzową, pierwsza kobieta władająca krajem. Początek okresu Asuka (592-645).
600 Pierwsi misjonarze japońscy wyruszają do Chin dynastii Sui.
Plemię Polan jednoczy kraj. 600
-900
645 Reformy Taika. Początek okresu Hakouhou (645-710).
701  Ustanowienie kodeksu ery Taihou.
710 Przeniesienie stolicy do Heijou-kyo w Narze.
794 Przeniesienie stolicy do Kioto – Heian-kyo.
858 Yoshifusa Fujiwara przejmuje władzę. Początek rządów regencyjnych.
Chrzest Polski. Staje się krajem chrześcijańskim jak inne kraje Europy. 966  
Zjednoczenie kraju pod rządami Bolesława I Chrobrego, koronowany na króla w 1025. Rozpoczął dynastię królewską Piastów. 1000  
1086 Rządy cesarza Shirakawy. Początek rządów insei 院政 (wpływ abdykowanych cesarzy na obecną władzę).
1159 Zamieszki ery Heiji. Ród Minamoto traci władzę, złoty wiek rodu Taira.
1185 Upadek rodu Taira.
1192 Shogunat Kamakura. Pierwsze rządy wojskowe sprawowane przez Yoritomo Minamoto.
Rozbicie dzielnicowe Polski (1138-1320), najazdy mongolskie. Klęska wojsk polsko-niemieckich z Mongołami w bitwie pod Legnicą. 1241  
Władysław I Łokietek Królem Polski, następnie jego syn Kazimierz III Wielki. 1333 1333 Cesarz Go-Daigo wraca do Kioto.
1336 Go-Daigo przenosi się do Yoshino, dając początek dworowi południowemu. Ashikaga Takauji przejmuje Kioto i osadza tam na tronie cesarza Koumyou. Dają początek dworowi północnemu. Rozpoczęcie siogunatu epoki Muromachi (1336-1392).
Początek dynastii jagiellońskiej 1386-1572. Pod jej rzadami kraj rozkwita („złoty wiek”). Rozwój kulturalny i ekonomiczny. 1386  
1392 Zjednoczenie dworu południowego i północnego przez Ashikagę Yoshimitsu, trzeciego shoguna.
Połaczone wojska polsko-litewskie pokonują wojska niemieckie w bitwie pod Grunwaldem. 1410  
1467 Wybuch wojny Ounin w Kioto, trwającej do 1477.
Kopernik wydaje swój traktat „O obrotach ciał niebieskich” w Norymberdze. 1543  
Koniec dynastii jagiellońskiej. Wybór króla przez wolną elekcję. 1573 1573 Upadek shogunatu Muromachi.

 

zdjęcie: heianjidai.com

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *