Jak działa japońska klawiatura w komputerze cz. 1

Może kiedyś zastanawiało cię jak Japończycy piszą na klawiaturze. W końcu ta komputerowa klawiatura została stworzona pod alfabet angielski. My Polacy znaleźliśmy sposób, aby zaadoptować klawiaturę angielska do naszego alfabetu. To samo zrobili Japończycy.

Image result for japanese keyboard

Są dwa sposoby zapisu na klawiaturze po Japońsku.
Romaji Nyuuryoku ( ろまじ にゅうりょく ) polega na zapisywaniu słowa japońskiego używając liter alfabetu łacińskiego. Litery potem zamieniane są na sylaby japońskie. Następnie aby użyć odpowiednika Kanji danego słowa wciskamy spację. Wiele słów po japońsku ma ten sam zapis w hiraganie/katakanie jednak inne kanji. W takim przypadku na ekranie, po wpisaniu słowa, pojawią nam się opcje kanji.
Kana Nyuuryoku ( かな入力 ) w którym używamy odpowiednich klawiszy. Tak jak widać na obrazku powyżej wybrane klawisze mają zapisane jakiej sylabie hiragany odpowiadają. Q to た, < to ね. Ten system zapisu jest rzadziej używany od romaji nyuuryoku.

Zapis RomajiKURUMA
Zapis Kana

Ważną częścią piśmiennictwa japońskiego jest Kanji. Tutaj Japończycy używają oprogramowania IME czyli „Input Method Editor”. Każdy system ma własną wersję, różnią się one wyglądem, działanie jest jednak oparte na tej samej zasadzie. Po wpisaniu japońskiego słowa, zostaje ono wyświetlone w hiraganie, a następnie oprogramowanie szuka w słowniku odpowiedników. Odpowiedniki są następnie wyświetlane pod hiraganą i możemy wybrać to, które mieliśmy na myśli. Co więcej IME analizuje zdania, tak więc opierając się na kontekście, proponuje nam odpowiednie kanji po zapisaniu całego zdania. W większości przypadków robi to dobrze. Czasami ponieważ jedno kanji ma różne znaczenia i wiele czasowników, które mogą być użyte razem z nim, program może robić błędy. Przekładając logikę jaka się za tym kryje na język Polski, my Polacy mamy słowo „zamek” z wieloma znaczeniami. Gdybyśmy mieli symbol odpowiadający temu słowu program IME po zapisaniu „rozpinam zamek” wiedziałby, że rozpina się zamek od kurtki, a nie taki ceglany. W drugą stronę „zbudowałam zamek” wskazuje, że jest to zamek np. z piasku. Co jednak gdy mówimy „kupiłam zamek”, można kupić każdy z rodzajów i tutaj należy być uważnym.