Przydatne informacje przed podróżą

Dziś przedstawimy podstawowe informacje,  z którymi warto się zapoznać przed podjęciem podróży do Japonii. Zaczniemy od podstaw dotyczących samego kraju, podamy również kilka wskazówek i ciekawostek dla turystów.

Stolicą Japonii jest Tokio a językiem urzędowym – język japoński.
Powierzchnia kraju: 377 873 km kwadratowych

Ludność: 126 150 000 , z czego ok. 50 % populacji zamieszkuje w Tokio, Osace i Nagoi. Kraj podzielony jest na 47 prefektur.

Waluta: jen (¥, JPY)
1 EURO = ok.118 JPY (w zależności od wahań kursowych)
1 USD = ok.108 JPY (w zależności od wahań kursowych).
Pieniądze można wymieniać w bankach, kantorach wymiany walut (rzadko występujących), okazując paszport.

Klimat kraju kształtuje się inaczej na poszczególnych wyspach, ale jest wyraźnie zróżnicowany na cztery pory roku. W okresie późnego lata i wczesnej jesieni, występują w tym rejonie tajfuny, czasami wraz z opadami. Zimą na północy są obfite opady śniegu, jednak w Tokio może ich nie być w ogóle, lub są niewielkie i utrzymują się tylko kilka dni.

Wiza, przepisy wjazdowe
Zniesiono obowiązek wizowy między Polską a Japonią przy wjazdach do 90 dni pobytu, w następujących celach: turystycznym, prywatnym, służbowym. Jeżeli obywatel polski udaje się do Japonii w innym celu np.: studiów, podjęcia pracy, zobowiązany jest do uzyskania wizy w japońskim urzędzie konsularnym w kraju zamieszkania, ponieważ nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Posiadanie biletu powrotnego, albo środków na jego zakupienie nie jest wymagane przy wjeździe. Urzędnicy mogą zażądać udokumentowania posiadania środków finansowych aby ocenić, czy są one wystarczające na pokrycie kosztów pobytu w Japonii, zgodnie z deklaracją celu podróży.
Przy wjeździe bezwizowym – do 90 dni – paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wyjazdu z terytorium Japonii. W przypadku wjazdu na podstawie wizy jego ważność powinna być dłuższa, aby umożliwiała powrót do kraju jeszcze w okresie ważności paszportu.
W ważnych sytuacjach losowych można przedłużyć pobyt w Japonii ponad 90 dni, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie imigracyjnym w Tokio, co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem prawa pobytu.

Towary zwolnione z cła:
* ubrania
* artykuły toaletowe
* przedmioty osobistego użytku
* przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu podczas pobytu w Japonii
* prezenty, w ilości nie wskazującej na to, że przeznaczone są na handel, których wartość nie przekracza 200 tys. JPY (w cenach z kraju zakupu).

Osoby dorosłe tzn. te, które ukończyły 20 rok życia, mogą przewozić bez cła alkohol i wyroby tytoniowe w następujących ilościach:
* 3 butelki alkoholu – jedna butelka = ok. 760 cc
* cygara (100 szt.)
* papierosy (400 szt.)
* inny rodzaj tytoniu (500 g)
* oraz perfumy -2 uncje / jedna uncja = ok. 28 cc /.

Leki – można wwieźć zapas na własny użytek, na okres 2 miesięcy oraz 24 szt. paraleków do stos. zewnętrznego.

Zwierzęta – można wwieźć pod warunkiem posiadania ich świadectwa zdrowia.Przy przekraczaniu granicy muszą być zbadane przez urzędników decydujących o konieczności kwarantanny trwającej 2 tygodnie, na koszt właściciela. Koty i psy muszą mieć zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Zakaz wwożenia:
* żywności pochodzenia zwierzęcego, nawet zakupionej na lotniskach europejskich, w sklepach bezcłowych,
* kwiatów (także ciętych),
* owoców,
* roślin,
* nasion,
* narkotyków,
* stymulantów – amfetamina, met-amfetamina,
* substancji psychotropowych,
* przedmiotów imitujących monety, papierowe banknoty,
* książek, rysunków i innych przedmiotów o treści pornograficznej,
* przedmiotów chronionych prawem patentowym, wobec których są zastrzeżone prawa autorskie np. projekty,
* broni i amunicji.

Meldunek
Nie ma obowiązku meldunkowego dla obcokrajowców przybywających do Japonii na czas do 90 dni.

Szczepienia/ Służba zdrowia
Nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego. Nie wymaga się okazywania zaświadczeń o odbytych szczepieniach. Kwarantanną są objęci wyłącznie obywatele tych państw, które w danym momencie zostały uznane za zagrożone epidemią. Ceny są różne – standardowa cena wizyty lekarskiej w Tokio waha się od 8-25 tys. JPY, doba szpitalna to 10-30 tys. Przy dłuższym pobycie, warto opłacić Międzynarodowe Ubezpieczenie Lekarskie. Podstawowe leki można kupić w większych sklepach. Porozumiewanie się z lekarzem – w jęz. japońskim.

Przydatne telefony : policja – tel.110, pogot. rat. tel.-119, straż poż. – tel. 119.