3 maja – rocznica uchwalenia konstytucji Japonii (憲法記念日)

 

Nie tylko w Polsce święto konstytucji przypada na 3 maja. Mimo iż japońska konstytucja została zatwierdzona przez cesarza Hirohito 3 listopada 1946 roku, jej postanowienia weszły w życie dopiero 3 maja 1947 roku. To właśnie wtedy obchodzi się rocznicę jej uchwalenia. To święto państwowe wchodzi w skład Golden Week, o którym możecie przeczytać tutaj.

Japońska konstytucja składa się preambuły i 103 artykułów zawartych w 11 rozdziałach. Według jej zapisów dziedziczny monarcha jest jedynie symbolem narodu i sprawuje funkcję reprezentacyjną. W ten sposób konstytucja w ostateczny sposób zniosła boskie pochodzenie cesarza i jego władzę absolutną. Rzeczywista władza od tamtej pory znajduje się w rękach parlamentu. Dzieli się on na władzę ustawodawczą (Kokkai- dwuizbowe Zgromadzenie Narodowe) oraz władze wykonawczą (rząd z premierem na czele).

Japońska konstytucja powstała po II wojnie światowej i jak do tej pory nie była nigdy zmieniana. Według wielu jej najważniejsze przesłanie to ”pokojowy charakter”- zgodnie z artykułem IX Japonia wyrzekła się prawa do wojny. Co roku 3 maja w całej Japonii odbywają się zgromadzenia publiczne, gdzie dyskutuje się na temat konstytucji. Ostatnio szczególnie żywa jest dyskusja pomiędzy zwolennikami zmiany dziewiątego artykułu a przeciwnikami rozszerzonych możliwości użycia japońskich wojsk samoobrony.