Szczerozłota pieczęć dawnego władcy

Złota pieczęć królewska Na (漢委奴国王印) to skarb wykonany przypuszcalnie na początku I wieku naszej ery. W czasach gdy na terenie dzisiejszej prefektury Fukoka istniało państwo wasalskie, podległe chińskiej dynastii Han, pieczęć była honorowym prezentem od cesarza Chin dla tamtejszego władcy. Jej wyjątkowość polega na tym, że jest w około 95% wykonana z czystego złota! Może ze względu na koszt jej wykonania jest niewiele większa niż 2cm x 2cm x 2cm.

Gdy niewielkie państwo na wyspie upadło pieczęć zaginęła, po to by w 1784 roku odnalazł ją rolnik próbujący naprawić system irygacyjny na swoich polach. Pieczęć otoczona była przypominającą pudełko z kamieni strukturą, która z wierzchu przykryta była kamieniem wymagającym siły dwóch dorosłych mężczyzn by go podnieść. Od czasu odkrycia skarb należał do klanu Kuroda (黒田氏) władającego prefekturą Fukoka. Ich potomkowie przekazali pieczęć w 1978 roku miasto Fukoka, w którego muzeum można podziwiać ją do dziś.

Chińskie napisy na pieczęci umożliwiające identyfikację władcy

Źródło zdjęć: thevintagenews.com