„Zwiedzaj i pracuj” – nowe wizy z Polski do Japonii

Młodzi ludzie, chcący wyjechać do Japonii, już niebawem będą mogli odwiedzić ten kraj na rok dzięki nowym wizom. W tym czasie, poza zwiedzaniem, będą mieli szansę podjąć się pracy w Japonii. Pomoże im w tym umowa międzynarodowa, która została podpisana podczas wizyty Prezydenta RP w Japonii, w dniu 27 lutego 2015 roku. Jest to umowa między Japonią a Rzeczypospolitą Polską o włączeniu Polaków do programu wizowego „Zwiedzaj i pracuj” (working holiday), dostępnego dotychczas głównie dla obywateli krajów anglojęzycznych. Umowa powinna wejść w życie 30 dni po podpisaniu.

Aby móc ubiegać się o wizę osoba musi spełniać kilka określonych warunków :

 • ma zamiar przekroczyć granicę drugiego Państwa w szczególności w celu wypoczynkowym;
 • w dniu złożenia wniosku ma od osiemnastu (18) do trzydziestu (30) lat włącznie;
 • nie towarzyszą mu osoby, będące na jego utrzymaniu;
 • posiada ważny paszport oraz bilet powrotny, lub wystarczające środki finansowe do nabycia takiego biletu;
 • posiada stosowne środki finansowe na swoje utrzymanie w Państwie przyjmującym w początkowym okresie pobytu;
 • ma zamiar opuścić Japonię po zakończeniu okresu pobytu, nie zmieniając statusu swojego pobytu w trakcie jego trwania;
 • nie otrzymał dotychczas wizy zezwalającej na pobyt w Państwie przyjmującym w charakterze uczestnika Programu „Zwiedzaj i Pracuj”;
 • spełnia wszelkie wymogi zdrowotne;
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w wystarczającym zakresie;
 • nie figuruje w rejestrze osób karanych;
 • będzie przestrzegać przepisów prawnych, obowiązujących w Japonii;