„Zwiedzaj i Pracuj”

O programie „Zwiedzaj i Pracuj” pisaliśmy już dwukrotnie. Poniżej kilka informacji dla osób, które zdecydują się na wyjazd do Japonii w ramach tego programu. Na początek uściślone warunki jakie będzie musiała spełnić osoba, która zechce wziąć udział w programie „Zwiedzaj i Pracuj”:

 • W momencie wnioskowania o wizę aplikant mieszka na terenie Polski (musi być obywatelem Polski) .
 • Głównym celem wyjazdu do Japonii jest pobyt wypoczynkowy.
 • W dniu aplikowania o wizę aplikant ma od 18 do 30 lat (w momencie aplikacji nieukończone 30 lat).
 • Aplikantowi nie towarzyszy osoba na utrzymaniu.
 • Aplikant posiada ważny paszport.
 • Aplikant jest w stanie udokumentować możliwość zakupu biletu lotniczego w obie strony.
 • Aplikant posiada odpowiednie środki finansowe potrzebne na początkowy okres pobytu w Japonii (przybliżona równowartość 2000 dolarów amerykańskich).
 • Aplikant opuści Japonię w momencie upłynięcia okresu pobytu określonego na wizie.
 • W trakcie przebywania w Japonii na wizie „Zwiedzaj i Pracuj” aplikant nie zmieni kategorii pobytu.
 • Aplikant nie uzyskał w przeszłości wizy „Zwiedzaj i Pracuj” do Japonii.
 • Ogólny stan zdrowia aplikanta jest dobry.
 • Aplikant wyraża wolę wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

Poniżej również podajemy wszystkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć przed ubieganiem się o możliwość wyjazdu:

 • Ważny paszport (ważny przynajmniej przez 1 rok).
 • Wniosek wizowy (zdjęcie wizowe o rozmiarach 4,5×4,5 cm, zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy).
 • Pisemne wyjaśnienie powodu aplikowania o wizę „Zwiedzaj i Pracuj” ( 1 strona A4, forma dowolna).
 • Wykupiony bilet lotniczy w obie strony bądź rezerwacja biletu w obie strony potwierdzona przez agencję turystyczną/linie lotnicze (w momencie aplikacji nie ma obowiązku wykupowania biletu. Ambasada Japonii nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku niewykorzystania zakupionego biletu lotniczego z powodu przedłużenia procedury wizowej bądź odmowy wydania wizy).
 • Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy.
 • Zobowiązanie do przystąpienia do Narodowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • Życiorys.
 • Zarys planu pobytu.
 • Ubezpieczenie turystyczne (w przypadku posiadania wcześniej wykupionego ubezpieczenia).
 • Inne (aplikant może zostać poproszony o złożenie dodatkowych dokumentów lub będzie zaproszony na rozmowę)

Roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” będzie wynosił – w 2015 r. 250 (dwieście pięćdziesiąt) wiz, a w kolejnych latach: 500 (pięćset) wiz.