System polityczny Japonii

Konstytucja z 1946 roku głosi, że Japonia wyrzeka się wojny jako suwerennego prawa. Rezygnuje również z użycia lub groźby użycia siły jako sposobu rozstrzygania sporów z innymi państwami.

My, naród japoński, pragniemy pokoju po wsze czasy … Pragniemy zajmować zaszczytne miejsce w społeczności narodów dążącej do zachowania pokoju, bezpowrotnego zniesienia tyranii, niewolnictwa, ucisku i nietolerancji na świecie.

Cesarz

W Japonii obecnie panuje Jego Cesarska Mość Akihito, jednak już 1 maja 2019 tron obejmie jego syn — książę Naruhito. Tradycja monarchii japońskiej sięga wiele setek lat wstecz: jest to najstarszy na świecie panujący nieprzerwanie ród władców. Zgodnie z konstytucją Japonii cesarz jest symbolem państwa i jedności jego obywateli i panuje z „woli narodu”, a jego władza jest suwerenna. Cesarz nie ma władzy wykonawczej.

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza należy do Parlamentu, składającego się z Izby Reprezentantów (dysponującej większą władzą), oraz Izby Radców. Obydwie Izby wyłaniane są w drodze wyborów powszechnych. Parlament ma najwyższą władzę państwową oraz wyłączną władzę ustawodawczą.

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza należy do gabinetu (kierowanego przez premiera), odpowiedzialnego przed Parlamentem.