Książę Shotoku 聖徳

 

Jak zapewne wiecie, w Japonii można wyróżnić dwie główne religie: shintoizm i buddyzm. Książę Shotoku 聖徳 był regentem wyznaczonym przez cesarzową Suiko w 593 r. Jest znany również jako Książę Umayado czy Książę Kamitsumiya. Jego największą zasługą jest wypromowanie buddyzmu w Japonii. Książę Shotoku jest również uważany za autora słynnego określenia „Kraj Wschodzącego Słońca”.

Rzeźba Księcia Shotoku w Narze

Jako wielki zwolennik buddyzmu zbudował wiele buddyjskich świątyń w okolicy Kansai. Najbardziej znanymi z nich są świątynie Shitennoji w Osace oraz Horyuji w Narze, Jego dworski pałac, Ikaruga-no-miya, umieścił we wschodnim roku kompleksu świątynnego Horyu.

Horyuji, Nara

Shintennoji, Osaka

Buddyzm był również dla niego inspiracją do zmiany systemu hierarchii na dworze. W oparciu o konfucjańską teorię prawa stworzył nowy system dwunastu stopni dworskich (kammuri), jak również konstytucję z 17 artykułami. Skupiała się ona bardziej na tym, jak powinni się zachowywać poddani niż na działaniach rządu, ale mimo wszystko był to przełomowy dokument, który pomógł ustanowić wartości wymagane od polityków i dostojników dworskich.

Poza działalnością polityczną był również twórcą traktatów buddyjskich na temat sutr, ale co najważniejsze, autorem pierwszej historii Japonii, powstałem w 602, która niestety spłonęła podczas wielkiego pożaru. Do dziś wiele instytucji, takich jak szkoły czy uczelnie wyższe, nosi imię Shotoku. W przeszłości widniał także na banknocie 10,000 jenowym.

 

źródła zdjęć: find-travel.jp, horyuji.asia, asuka-tobira.com