Skarby narodowe Japonii – Nihon-no kokuhō 日本の国宝

W jaki sposób najlepiej zaplanować zwiedzanie Japonii, jeśli jest się fanem zabytkowych świątyń i dzieł sztuki? Należy koniecznie sprawdzić listę narodowych skarbów Japonii!

Klasyfikacja zabytków oraz prawo stanowione, związane z ochroną zabytków, zaczęło powstawać w okresie Meiji (1868-1912). Działalność związana z ochroną dóbr kultury obejmowała muzealnictwo, archiwistykę, ochronę obiektów architektonicznych, stanowisk archeologicznych, stanowisk o wartościach historycznych, rzemiosło tradycyjne i sztukę. W związku z tym dokonano prawnej klasyfikacji zabytków oraz przeznaczono środki w budżecie państwa na ich ochronę.

Najwyższą wartość dla kultury japońskiej mają tzw. skarby narodowe (jap. kokuhō 国宝), w których istotne miejsce zajmują ważne zabytki kultury (jap. jūyō-bunkazai 重要文化財) obejmujące architekturę, rzemiosło, dzieła sztuki, dokumenty o wartości historycznej lub archeologicznej.

Wybrane skarby narodowe Japonii

 • zamki: Hikone, Himeji, Matsumoto

Zamek Hikone

 • rezydencje: Pałac Akasaka, Ginkaku-ji, Nishi Hogan-ji

Pałac Akasaka

 • świątynie shintoistyczne:  Tōshō-gū, Itsukushima, Aoi Aso, Izumo Taisha, Ujigami

Tōshō-gū

 • świątynie buddyjskie: Tō-ji, Jōruri-ji, Kiyomizu-dera, Daigo-ji, Nishi Honganji, Kakurin-ji, Kōfuku-ji, Gangō-ji, Murō-ji, Tōshōdai-ji, Tōdai-ji

Pagoda Tō-ji

 • dzieła sztuki:

  Kanō Eitoku „Drzewo cyprysowe”, 1590?

   

  Najstarsza zachowana ilustracja do „Genji monogatari”, XII w.

   

  Portret mnicha Daruma, ok. 1260 r.

Wyróżnione zostały również „niematerialne zabytki kultury” (mukei-bunkazai) takie jak utwory teatralne i muzyczne, rzemiosło. W tej kategorii najważniejsze miejsce zajmują tzw. „żywe skarby narodowe” (ningen-kokuho) odnoszące się do ludzi i zespołów działających w tych dziedzinach.

 

źródła zdjęć: emuseum.jp, kyopin-navi.jp, minato.tokyo.jp, aushainan.com, toji.or.jp, rurubu.com