Japonia kontra reszta świata

Do roku 1868 Japonia była krajem odizolowanym od reszty świata. Okres izolacji trwał od 1603 roku. Wówczas to szogun Ieyasu ustanowił tzw. szogunat w Edo (dzisiejsze Tokio). Ieyasu narzucił społeczeństwu pewne nakazy oraz ustanowił wewnętrzny porządek, który miał zachować instytucję szogunatu przez jak najdłuższy okres. W tym celu jeden z późniejszych szogunów, Tokugawa, zabronił wszelkich […]

System polityczny Japonii

Konstytucja z 1946 roku głosi, że Japonia wyrzeka się wojny jako suwerennego prawa. Rezygnuje również z użycia lub groźby użycia siły jako sposobu rozstrzygania sporów z innymi państwami. My, naród japoński, pragniemy pokoju po wsze czasy … Pragniemy zajmować zaszczytne miejsce w społeczności narodów dążącej do zachowania pokoju, bezpowrotnego zniesienia tyranii, niewolnictwa, ucisku […]