Japońska „wańka – wstańka” – daruma 達磨

Daruma (jap. 達磨 )– nazwa japońskiej pękatej lalki. 

Pękate figurki przedstawiają postać Darumy (buddyjskiego mnicha) w sposób karykaturalny, choć zgodny z krążącymi o nim legendami – a zatem bez rąk i nóg, z wielkimi oczyma, (często bez źrenic), osadzonymi w wielkiej, zarośniętej czarną brodą i krzaczastymi brwiami twarzy. Prawdziwa postać Darumy  uosabia bowiem determinację, ale również poświęcenie, dyscyplinę i cierpliwość. Postać ta kojarzy się ponadto z długim życiem, dobrym zdrowiem, szczęściem i pomyślnością, a zatem z dobrą passą.

Charakterystyczny kształt tych lalek powoduje, iż są one cięższe u podstawy, dzięki czemu, ilekroć przewrócone, zawsze wracają do pozycji pionowej. Ta właśnie ich cecha zdaje się być najważniejsza, bowiem uważa się, że lalka taka posiada moc pomagania swemu właścicielowi w przezwyciężaniu życiowych niepowodzeń, zgodnie z powiedzeniem: „Choćbyś siedem razy upadał, podnieś się po raz ósmy„.

Z nadejściem Nowego Roku wiele osób w Japonii kupuje „ślepą” lalkę daruma. Oczy lalki należy namalować, ale w ściśle określony sposób: jeśli chcemy, aby spełnił się jakiś nasz cel, nasze jawne czy skryte marzenie, wyznaczamy sobie na najbliższy rok zadanie. Myśląc o nim malujemy lalce jedno oko (lewe). Gdy cel zostanie osiągnięty lub marzenie się spełni, domalowujemy lalce drugie oko. Po wypełnieniu misji przez darumę lub najdalej po roku, stare lalki należy zanieść do świątyni, gdzie w ognisku rozpalonym na poświęconej ziemi zostaną uroczyście spalone, aby nie przyniosły niepowodzeń.

Kolor darumy należy wybrać zależnie od celu, jaki chcemy osiągnąć:

  • czerwony kolor – symbolizuje odwagę i powodzenie. Zapewnia długie życie i zabezpiecza przed chorobami. Przyniesie także szczęście, przede wszystkim w domu i w biznesie;
  • białe darumy zapewniają czystość umysłu, przez co mogą pomagać w zdawaniu egzaminów. Nadają się także na prezent ślubny
  • zielone – pomagają w nauce;
  • żółte i złote – przynoszą bezpieczeństwo, powodzenie, sukces i pieniądze;
  • czarne – zabezpieczają przed złośliwymi demonami, przynoszą pieniądze;

Różnobarwne darumy