Ranking uczelni 2014 roku

Przedstawiamy Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata 2014 roku. Uznawany na całym świecie stanowi sumę m.in. osiągnięć kadry naukowej i studentów w zakresie zdobywania nagród w znaczących konkursach naukowych, liczbie cytowań, publikacji w ważnych czasopismach naukowych. Japońskie uczelnie wyższe stanowią zdecydowaną elitę i zajmują bardzo wysokie miejsca w rankingu. Egzaminy wstępne na te uczelnie są bardzo trudne, ale absolwenci tych uczelni posiadają bardzo dobry punkt wyjścia do wielkiej kariery zawodowej. W Japonii ponad 50% absolwentów szkoły średniej decyduje się na  naukę w szkole wyższej.

Oto ranking japońskich uczelni w 2014 roku:

University of Tokyo Uniwersytet Tokijski (Tokio)- ma 10 wydziałów, na których kształci się obecnie 28,113 studentów, w tym 2,912 cudzoziemców. Na Uniwersytecie Tokijski studiowali laureaci Nagrody Nobla: Leo Esaki, Masatoshi Koshiba, Yōichirō Nambu (fizycy), Yasunari Kawabata, Kenzaburō Ōe (pisarze).
University of Kyoto Uniwersytet w Kioto (Kioto)- również ma 10 wydziałów, na których kształci się obecnie 22,576 studentów, w tym 1,410 cudzoziemców. Słynie ze swojej działalności badawczej. Kształciło się na nim 8 noblistów (Hideki Yukawa- fizyka, Shinya Yamanaka- medycyna), 2 zdobywców Medalu Fieldsa.
 Osaka-univ Uniwersytet w Osace (Osaka) – uczelnia została założona w 1868 roku. W 1931 roku otrzymała status uniwersytetu i została przemianowany na „Cesarski Uniwersytet Osakijski”. W 2007 na uniwersytecie studiowało około 25.770 studentów. Natomiast w 2013 – 15 562. Na uniwersytecie działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi 11 wydziałów.
University of Hokkaido Uniwersytet Hokkaido (Sapporo)- na 17 kierunków kształcenia uczy się 20,281 studentów, w tym 1,192 cudzoziemców. Słynie z badań naukowych nad problematyką medycyny genetycznej, nanoinżynierii i bioinżynierii środowiska itd. Uczył się na nim laureat Nagrody Nobla- prof. Akira Suzuki (chemia).
University of Nagoya Uniwersytet w Nagoya (Nagoya)- ma 9 wydziałów, na których kształci się ok. 15,948 studentów, w tym 1387 cudzoziemców. Na uczelni studiowało 2 zdobywców Nagrody Nobla: Ryōji Noyori (chemia) oraz Reiji Okazaki (biologia).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Uniwersytet Tohoku (Sendai)- ma 10 wydziałów , na których kształci się obecnie 17,887 studentów, w tym 1,159 cudzoziemców. Jeden z najlepszych instytutów badawczych w Japonii (np. fizyka, farmakologia i toksykologia). Uczył się na nim zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie chemii- Koichi Tanaka.
University of Kyushu Uniwersytet Kyushu (Fukuoka)- ma 12 wydziałów , na których kształci się obecnie 18,925 studentów, w tym 1,931 cudzoziemców. Uniwersytet znany jest z profilu badawczego zjawisk o globalnym zasięgu np. kwestie ekologiczne.