Symboliczny, domowy ołtarzyk.

Kamidana (神棚) to niewielkie domowe ołtarzyki, które stawiają wyznawcy szintoizmu. Zgodnie z mitologią japońską świat przepełniony jest obecnością duchów, bożków zwanych kami (神). To na cześć tych właśnie bytów stawiana jest w domu kamidana. Może ona również pełnić miejscę kultu zmarłych przodków.

Co do stawiania własnego ołtarza w domu obowiązują oczywiście pewne zasady. Przede wszystkich kamidana nie może być umieszczona nad wejściem, ani w żadnym innym miejscu, pod którym będą przechodzić domownicy. Ponadto powinna być umieszczona powyżej poziomu oczu osoby o przeciętnej wysokości, w żadnym zaś wypadku nie może być umieszczona na ziemi. Na koniec, o właściwie przygotowany ołtarz należy dbać – powinny przed nim stać ofiary z jedzenia i napojów, świeże, regularnie wymieniane. Kamidana nie musi znajdować się jedynie w domach – można ją także spotkać w niektórych firmach czy restauracjach.

Źródła zdjęć: antiquesnavigator.com, jpninfo.com