Nowy cesarz w Japonii

Wprawdzie już od 1 maja Naruhito (徳仁) jest cesarzem Japonii, ale to we wtorek miejsce miała ceremonia intronizacji właściwej (即位礼ー静電ノーギ). Podobna uroczystość odbyła się ostatnio w 1990 roku dla poprzedniego cesarza – Akihito (上皇明仁).

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele 180 krajów świata, w tym wiele głów państw. Hiszpańska para królewska, były prezydent Francji Nicolas Sarkozy czy Książę Karol z Wielkiej Brytanii to tylko niektóre ze znanych postaci. Polskę na uroczystości reprezentowała Agata Kornhauser-Duda.

Ceremonii intronizacji cesarza towarzyszy zwyczajowo wystawna parada, jednak tym razem, ze względu na niedawne przejście tajfunu Hagibis nad Japonią, postanowiono przełożyć paradę na 10 listopada. Z pewnością możemy się spodziewać kolorowych zdjęć z wydarzenia.

Źródło zdjęć: news18.com

Abdykacja cesarza Akihito

Dziś o godzinie 17 czasu japońskiego odbędzie się abdykacja cesarza Akihito 明仁 . Cesarz przygotowuje się do zostania pierwszym monarchą w kraju, który abdykuje, na dzień przed koronacją swojego najstarszego syna Naruhito 徳仁. Jest to pierwszy taki przypadek od 200 lat. W 2016 roku w orędziu telewizyjnym cesarz Akihito powiadomił naród, że chciałby zrezygnować z roli cesarza. Powodem tej zaskakującej decyzji był pogarszający się stan zdrowia.

Ceremonia abdykacji odbędzie się w Matsu no Ma 松の間 (sali sosen) w pałacu cesarskim, która będzie transmitowana na żywo w telewizji. Jednak za nim to nastąpi, jeszcze tego samego dnia 85-letni cesarz, obwieści swą abdykację swoim przodkom i bóstwom Shintō 神道 w miejscach kultu sakralnego, znajdujących się wewnątrz pałacu cesarskiego w Tokio. Ceremoniał ten nosi nazwę Taiirei Tōjitsu Kashikodokoro Ōmae no gi 退位礼当日賢所大前の儀). Wieczorem cesarz zakończy swoje panowanie symbolicznym zwrotem trzech regaliów cesarskich Sanshu-no-jingi 三種の神器: Kusanagi-no-tsurugi 草薙の剣 (Miecz-Trawosiecz), Yata-no-kagami八咫鏡 (Ośmioboczne Zwierciadło) i Yasakani-no-magatama 八尺瓊勾玉 (Wielki Klejnot) – które zostaną wniesione do sali Matsu no Ma przez cesarskich szambelanów.

Wraz z końcem panowania cesarza Akihito, kończy się era Heisei
平成時代 . Od jutra w Japoni nastanie pierwszy rok ery Reiwa 令和時代.

Źródła zdjęć: Kyodo/Reuters

Abdykacja cesarza Japonii

30 kwietnia 2019 r., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, obecny cesarz Akihito zrezygnuje ze swojej funkcji symbolicznej głowy państwa i przekaże ją swojemu najstarszemu synowi, 58-letniemu Naruhito.

Temat jest szeroko dyskutowany w całej Japonii od czasu kiedy 84-letni obecnie cesarz wypowiedział się publicznie na temat swoich obaw o trudności w pełnieniu obowiązków ze względu na nienajlepszy stan zdrowia. Ta wypowiedź z sierpnia 2016 r. została zinterpretowana jako chęć abdykacji. Japońskie prawo nie przewidziało takiej możliwości, a sam cesarz zgodnie z prawem nie może bezpośrednio wyrazić chęci rezygnacji z tronu cesarskiego.

Japończyk ogląda wystąpienie cesarza Akihito, w którym zasugerował chęć przejścia na emeryturę

Rząd japoński w czerwcu 2017 r. zdecydował się jednak wyjść na przeciw oczekiwaniom cesarza i uchwalić nowe prawo, zgodnie z którym Akihito będzie mógł zrezygnować z pełnienia swojej funkcji i przekazać obowiązki swojemu synowi Naruhito. Ten z kolei, zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie mógł już abdykować i będzie cesarzem do końca życia.

Książę Naruhito na konferencji prasowej po ustanowieniu prawa umożliwiającego abdykację obecnego cesarza

Pozycja cesarza w Japonii jest czysto formalna i związana głównie z wydarzeniami kulturalnymi i religijnymi. Większość Japończyków popiera decyzję cesarza Akihito o rezygnacji ze względu na jego stan zdrowia.

Cesarz pełni ważne role w rodzimej religii Japonii, shintoizmie (Akihito w Ise jingu, 1990 r.).

Z panowaniem nowego cesarza wiąże się zmiana nazwy ery, czyli okresu japońskiej historii. Obecnie jest to era Heisei, czyli „pokój wszędzie”, trwająca od 8 stycznia 1989 r. Nazwę wybrał obecny cesarz Akihito kiedy obejmował tron po śmierci swojego ojca, cesarza Hirohito, w 1989 r.

Po raz pierwszy od ponad 200 lat tron przejmie kolejny spadkobierca rodu jeszcze za życia poprzedniego władcy. Ostatnim cesarzem, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji był cesarz Kōkaku (1771 – 1840)  w 1817 r. Władzę przejął wtedy jego syn, cesarz Ninkō (1800 – 1846).

źródła zdjęć: cn.wsj.com, japantimes.com, news.com.au

Książę Mikasa zmarł w wieku 100 lat

 

Książę Mikasa, jap. Mikasa-no-miya Takahito Shinnō 三笠宮崇仁親王, był najstarszym żyjącym członkiem japońskiej rodziny królewskiej. Zmarł 27 października 2016 r. w wieku 100 lat.

Był młodszym bratem ojca obecnego cesarza Hirohito, cesarza Shōwa, w imię którego Japończycy walczyli w II wojnie światowej, a sam książę Mikasa służył wtedy jako oficer w Cesarskiej Armii Japońskiej.

Po wojnie książę Mikasa zajął się nauką, specjalizując się w starożytnej historii orientalnej. Wykładał na uniwersytetach, a także zajmował stanowisko honorowego prezesa Centrum Kultury Bliskiego Wschodu w Japonii oraz Stowarzyszenia Japonia-Turcja.

Książę był piąty w kolejce do tronu cesarskiego. Poprzedzali go synowie Akihito: książę Naruhito (pierwszy w kolejce do tronu) i książę Akishino; młodszy brat cesarza, książę Hitachi; i na samym końcu jedyny wnuk cesarza, książę Hisahito.

Japońska rodzina cesarska jest najdłuższą nieprzerwaną panującą dynastią na świecie.

 

źródło zdjęć: alchetron.com, asahi.com

Wystąpienie cesarza Akihito sugeruje chęć abdykacji

 

8 sierpnia o godzinie 8 rano czasu polskiego w japońskiej telewizji wyemitowano 10-minutowe nagranie cesarza Akihito, w którym wyraża swoje ubolewanie nad tym, jak jego sędziwy wiek ma negatywny wpływ na wykonywanie obowiązków. Według mediów, celem tego wystąpienia było przekazanie opinii publicznej chęci abdykacji w niedalekiej przyszłości przez cesarza.

Zgodnie z japońskim ustrojem politycznym, cesarz nie ma prawa abdykować i pełni swoje obowiązki aż do śmierci. Cesarz Akihito unikał jednak bezpośredniego odnoszenia się do prawa i nie poruszał trudnej kwestii potrzeby zmiany przepisów. Ogłosił jednak, że przebył już dwie operacje i mimo że obecnie jego stan zdrowia jest dobry, obawia się, że jest słabszy niż wcześniej.

„Mam już 80 lat, na szczęście w tej chwili nic mi nie dolega. Jednak gdy stwierdzę, że moja sprawność powoli się obniża, obawiam, się, że sumienne wykonywanie moich obowiązków jako symbolu Państwa, tak jak to robię do tej pory, będzie mi przychodziło z wielką trudnością.”

Konstytucja japońska nie zezwala cesarzowi na jakąkolwiek działalność polityczną, a jakiekolwiek próby zmiany obowiązujących przepisów to bardzo delikatna kwestia. To jest właśnie powód, dla którego uważa się, dlaczego cesarz nie poruszył bezpośrednio tego tematu. Możliwe jest objęcie władzy przez regenta, jeśli cesarz ulegnie wypadkowi, ciężko zachoruje lub jeśli jest nieletni, jednak cesarz Akihito nie popiera takiego rozwiązania, twierdząc, że „nawet w takim przypadku cesarz wciąż pozostaje cesarzem, i mimo że nie jest w stanie pełnić władzy, pozostaje władcą aż do śmierci”.

Według ankiety telefonicznej przeprowadzonej przez Kyodo News, 85.7% ankietowanych stwierdziło, że abdykacja powinna zostać zalegalizowana poprzez modyfikację istniejących przepisów.

 

 

 

źródło: japantimes.co.jp