Tradycyjna japońska chatka

Minka (民家) – tak nazywane były tradycyjne japońskie chaty na wsiach. Kiedyś służyły trzem kstom społecznym: rolnikom, rzemieślnikom oraz kupcom. Dzisiaj określeniem tym można nazwać większość starych domów zbudowanych na wsi.

Domy minka były budowane w różnych stylach. Najczęściej na planie kwadratu, lekko podwyższone ponad poziom podłoża. Głównym materiałem budowlanym było drewno, oryginalnie w konstrukcji nie dało się nawet znaleźć elementów innych niż drewniane – nawet gwoździ.

Wiele ze starych domów zostało zachowanych do dzieś, między innymi dzięki władzom lokalnym, które postanowiły traktować je jako zabytki kultury. Dzięki temu dziś można zwiedzać całe niekiedy wioski domków zbudowanych w tradycyjnych stylach, zróżnicowanych regionalnie pod względem wyglądu.

Źródła zdjęć: koshersamurai.wordpress.com, japan-forward.com