Japońska nazwa dla nowej epoki geologicznej?

Japońscy naukowcy wystąpili o nazwanie nowej epoki geologicznej powstałej na podstawie starożytnych warstw geologicznych z prefektury Chiba. Epoka nosiłaby nazwę „Chibanian”.

Warstwa geologiczna Chiba została odnaleziona na klifie w Ichihara, przy rzece Yoro. Znaleziono tam dobrze zachowane minerały obrazujące ostatnie przebiegunowanie ziemi, czyli zmianę kierunków pól magnetycznych, naszej planety w okresie od 126,000 do 770,000 lat temu. Okres ten jest kandydatem na GSSP – Global Boundary Stratotype Section Type and Point, czyli ogólnoświatowej wzorcowej sukcesji warstw skalnych.

Są one używane do prezentacji granic w czasie w okresach geologicznych. Byłby to pierwszy raz, kiedy nazwa japońskiej lokalizacji zostałaby użyta do nazwania jednego z GSSP.

Kandydatami konkurującymi z „Chibanian” na nazwę okresu kiedy Ziemia została przebiegunowana są jeszcze dwie włoskie lokalizacje: Montalbano Jonico and Valle di Manche. Zwycięska nazwa zostanie ogłoszona prawdopodobnie na początku 2019 roku.

źródło zdjęć: jp.reuters.com