JR PASS (Japan Rail Pass) – wygodne podróżowanie po Japonii

JAPAN RAIL PASS jest to wspólna oferta sześciu spółek wchodzących w skład Japan Railways Group (Grupa JR). Jest to najbardziej ekonomiczny sposób podróżowania po Japonii. Osoba mając JR PASS może korzystać z pociągów, autobusów oraz promów należących do JR. Jednak istnieją pewne ograniczenia dotyczące użytkowania; na przykład JR PASS nie może być używany do podróży pociągami NOZOMI i MIZUHO na liniach Tokaido, Sanyo i Kyushu Shinkansen.

Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z JR RAIL PASS. By kupić bilet osoba musi mieć tymczasowy status gościa. Zgodnie z japońskim prawem imigracyjnym status ten, zezwala na pobyt w Japonii na 15 dni lub 90 dni na „zwiedzanie itp.”. Jeśli złożysz wniosek o „pobyt w celu zwiedzania”, kiedy wjedziesz do Japonii, personel wjazdowy podstempluje twój paszport jako „tymczasowy użytkownik”. Aby otrzymać lub użyć JAPAN RAIL PASS, paszport musi być opatrzony pieczątką lub naklejką.

JAPAN RAIL PASS ma trzy różne okresy ważności: 7-dniowy, 14 lub 21-dniowy, które rozpoczynają się w dniu pierwszego użycia JR PASS.
Jeśli zakupiłeś zlecenie wymiany w kraju innym niż Japonia, musisz złożyć zamówienie wymiany, aby otrzymać JR PASS w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia zlecenia wymiany (na przykład, zlecenie wymiany wydane 15 lutego musiałyby zostać włączone do 14 maja).
W tym momencie musisz określić datę, od której chcesz zacząć korzystać z JR PASS. Może to być dowolna data w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania JR PASS. Po przydzieleniu daty początkowej do JR PASS nie można jej zmienić.

Są dwa rodzaje JR PASS pierwszy z nich to „Zielony” (dla najwyższej klasy ekologicznych samochodów) oraz „Zwykły”. Ceny „Zielonego”: 7-dniowy: dorośli – 39,600 ¥; dzieci – 19,800 ¥ 14-dniowy: dorośli – 64,120 ¥; dzieci – 32,060 ¥ 21-dniowy: dorośli – 83,390 ¥; dzieci – 41,690 ¥ Ceny „Zwykłego”: 7-dniowy: dorośli – 29,650 ¥; dzieci – 14,820 ¥ 14-dniowy: dorośli – 47,250 ¥; dzieci – 23,620 ¥ 21-dniowy: dorośli – 60,450 ¥; dzieci – 30,220 ¥

JR PASS jest ewidętnie dla tych osób, które chcą zwiedzić Japonie wzdłuż i wszerz. Posługując się nim można wygodnie zwiedzić całą Japonię nie wydając przy tym fortuny na przejzdy.

http://www.japanrailpass.net/en/about_jrp.html