Pierwiastek „113” należy do Japończyków!

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) potwierdziła odkrycie 113 pierwiastka, które zawdzięczamy japońskim naukowcom z RIKEN w Wako. Również potwierdzono odkrycie przez rosyjsko-niemieckich naukowców pierwiastków 115, 117 i 118. Tym samym został wypełniony cały siódmy rząd pierwiastków w układzie okresowym.

Choć odkryto je kilka lat temu, trochę trwało, zanim na 100 proc. potwierdzono tą informacje. Nie było to łatwe, bo pierwiastki o liczbie atomowej większej niż 94 nie występują naturalnie, w dodatku są bardzo nietrwałe. Na przykład, by dowieść istnienia pierwiastka 113, prowadzono badania aż siedem lat. Pracował nam tym zespół japońskich badaczy i to on dostał prawo do nazwania nowego pierwiastka, który do tej pory figurował pod tymczasową nazwą ununtrium i symbolem „Uut”.

Organizacja radzi, by wybierając nazwy dla pierwiastków wykorzystano nazwy minerałów, miejsc, pojęcia z mitologii, nazwiska lub też – jak to miało miejsce w przypadku wielu innych pierwiastków, m.in. polonu odkrytego przez Marię Skłodowską-Curie – miejsca urodzenia odkrywcy. Wybrana nazwa przed oficjalnym uznaniem będzie poddana pięciomiesięcznym publicznym konsultacjom.

Japońscy naukowcy nie spoczywają jednak na laurach. – Udało nam się udowodnić istnienie „113-stki”. Teraz zabieramy się za tajemniczą „119-stkę” i kolejne pierwiastki. Naszym celem jest zbadanie i opisanie właściwości chemicznych wszystkich pierwiastków w siódmym i ósmym rzędzie tablicy – powiedział jeden z naukowców.

 

źródło: riken.jp/en