Ranking japońskich szkół wyższych

 

Co roku publikowany jest Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata, lista 800 najlepszych uczelni wyższych z całego świata, przygotowywany przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jio Tong w Szanghaju. Uznawany na całym świecie stanowi sumę m.in. osiągnięć kadry naukowej i studentów w zakresie zdobywania nagród w znaczących konkursach naukowych, liczbie cytowań, publikacji w ważnych czasopismach naukowych. Japońskie uczelnie wyższe stanowią zdecydowaną elitę i zajmują bardzo wysokie miejsca w rankingu. Co ciekawe, uczelnie z Japonii zajmujące najwyższe pozycje należą do grupy tzw. Siedmiu Narodowych Uniwersytetów, które odegrały znaczącą rolę w tworzeniu japońskiego systemu edukacji uniwersyteckiej. Obecnie są to uczelnie, które znane są ze swoich sukcesów w działalności badawczej (szczególnie nauk przyrodniczych i technicznych). Uczelnie te otrzymują większość rantów naukowych przyznawanych przez japoński rząd. Egzaminy wstępne na te uczelnie są bardzo trudne, ale absolwenci tych uczelni posiadają bardzo dobry punkt wyjścia do wielkiej kariery zawodowej. W Japonii ponad 50% absolwentów szkoły średniej decyduje się na  naukę w szkole wyższej.

Ranking japońskich uczelni:

University of Tokyo Uniwersytet Tokijski (Tokio)- ma 10 wydziałów, na których kształci się obecnie 28,113 studentów, w tym 2,912 cudzoziemców. Na Uniwersytecie Tokijski studiowali laureaci Nagrody Nobla: Leo Esaki, Masatoshi Koshiba, Yōichirō Nambu (fizycy), Yasunari Kawabata, Kenzaburō Ōe (pisarze). Strona tutaj.
University of Kyoto Uniwersytet w Kioto (Kioto)- również ma 10 wydziałów, na których kształci się obecnie 22,576 studentów, w tym 1,410 cudzoziemców. Słynie ze swojej działalności badawczej. Kształciło się na nim 8 noblistów (Hideki Yukawa- fizyka, Shinya Yamanaka- medycyna), 2 zdobywców Medalu Fieldsa. Strona tutaj.
University of Hokkaido Uniwersytet Hokkaido (Sapporo)- na 17 kierunków kształcenia uczy się 20,281 studentów, w tym 1,192 cudzoziemców. Słynie z badań naukowych nad problematyką medycyny genetycznej, nanoinżynierii i bioinżynierii środowiska itd. Uczył się na nim laureat Nagrody Nobla- prof. Akira Suzuki (chemia). Strona tutaj.
University of Nagoya Uniwersytet w Nagoya (Nagoya)- ma 9 wydziałów, na których kształci się ok. 15,948 studentów, w tym 1387 cudzoziemców. Na uczelni studiowało 2 zdobywców Nagrody Nobla: Ryōji Noyori (chemia) oraz Reiji Okazaki (biologia). Strona tutaj.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Uniwersytet Tohoku (Sendai)- ma 10 wydziałów , na których kształci się obecnie 17,887 studentów, w tym 1,159 cudzoziemców. Jeden z najlepszych instytutów badawczych w Japonii (np. fizyka, farmakologia i toksykologia). Uczył się na nim zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie chemii- Koichi Tanaka. Strona tutaj.
University of Kyushu Uniwersytet Kyushu (Fukuoka)- ma 12 wydziałów , na których kształci się obecnie 18,925 studentów, w tym 1,931 cudzoziemców. Uniwersytet znany jest z profilu badawczego zjawisk o globalnym zasięgu np. kwestie ekologiczne. Strona tutaj.