Ranking japońskich szkół wyższych

Co roku publikowany jest Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata, lista 800 najlepszych uczelni wyższych z całego świata, przygotowywany przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jio Tong w Szanghaju. Uznawany na całym świecie stanowi sumę m.in. osiągnięć kadry naukowej i studentów w zakresie zdobywania nagród w znaczących konkursach naukowych, liczbie cytowań, publikacji w ważnych czasopismach naukowych. Poniższy ranking przedstawia Uniwersytety Japońskie w kolejności w jakiej występują na owej liście z roku 2019. Japońskie uczelnie wyższe stanowią zdecydowaną elitę i zajmują bardzo wysokie miejsca w rankingu. Co ciekawe, uczelnie z Japonii zajmujące najwyższe pozycje należą do grupy tzw. Siedmiu Narodowych Uniwersytetów, które odegrały znaczącą rolę w tworzeniu japońskiego systemu edukacji uniwersyteckiej. Obecnie są to uczelnie, które znane są ze swoich sukcesów w działalności badawczej (szczególnie nauk przyrodniczych i technicznych). Uczelnie te otrzymują większość rantów naukowych przyznawanych przez japoński rząd. Egzaminy wstępne na te uczelnie są bardzo trudne, ale absolwenci tych uczelni posiadają bardzo dobry punkt wyjścia do wielkiej kariery zawodowej. W Japonii ponad 50% absolwentów szkoły średniej decyduje się na naukę w szkole wyższej. Coraz więcej obcokrajowców decyduje się na naukę na uczelniach wyższych w Japonii z każdym rokiem.

Ranking japońskich uczelni:

 1. University of Tokyo Uniwersytet Tokijski (Tokio)- ma 10 wydziałów, na których kształci się obecnie 28,599 studentów, w tym 4,267 cudzoziemców. Na Uniwersytecie Tokijski studiowali laureaci Nagrody Nobla: Leo Esaki, Masatoshi Koshiba, Yōichirō Nambu (fizycy), Yasunari Kawabata, Kenzaburō Ōe (pisarze). Strona tutaj. Zajmuje 25 miejsce w rankingu.
 2. University of Kyoto Uniwersytet w Kioto (Kioto)- również ma 10 wydziałów, na których kształci się obecnie 22,629 studentów, w tym 2,732 cudzoziemców. Słynie ze swojej działalności badawczej. Kształciło się na nim 8 noblistów (Hideki Yukawa- fizyka, Shinya Yamanaka- medycyna), 2 zdobywców Medalu Fieldsa. Strona tutaj.
Zajmuje 32 miejsce w rankingu.
 3. University of Nagoya Uniwersytet w Nagoya (Nagoya)- ma 9 wydziałów, na których kształci się ok. 15,812 studentów, w tym 2,462 cudzoziemców. Na uczelni studiowało 2 zdobywców Nagrody Nobla: Ryōji Noyori (chemia) oraz Reiji Okazaki (biologia). Strona tutaj.
Zajmuje 90 miejsce w rankingu.
 4-5. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Uniwersytet Tohoku (Sendai)- ma 10 wydziałów , na których kształci się obecnie 17,831 studentów, w tym 1,749 cudzoziemców. Jeden z najlepszych instytutów badawczych w Japonii (np. fizyka, farmakologia i toksykologia). Uczył się na nim zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie chemii- Koichi Tanaka. Strona tutaj.
Zajmuje 101-150 miejsce w rankingu.
4-5. Ilustracja Tokyo Institute of Technology (Tokio)- ma 7 wydziałów , na których kształci się obecnie 10,500 studentów, w tym 1,700 cudzoziemców. Uniwersytet znany jest z profili techniczno- przyrodniczych. Strona tutaj.
Zajmuje 101-150 miejsce w rankingu.
6-7. University of Hokkaido Uniwersytet Hokkaido (Sapporo)- na 17 kierunków kształcenia uczy się 18,628 studentów, w tym ok. 2,100 cudzoziemców. Słynie z badań naukowych nad problematyką medycyny genetycznej, nanoinżynierii i bioinżynierii środowiska itd. Uczył się na nim laureat Nagrody Nobla- prof. Akira Suzuki (chemia). Strona tutaj.
Zajmuje 151-200 miejsce w rankingu.